Desatero bezpečného pobytu u vody

d1 

Nebuď ve vodě hrubý a bezohledný

 
d2
Pamatuj, že na plavidla nepatří děti bez řádně
oblečených a upevněných záchranných vest.
d3
Neplav daleko od břehu, máš-li tuto potřebu,
zajisti si doprovod lodičky.
 
d4
Neplav hned po jídle, nech si alespoň 1 hodinu odstup.
 
d5 
Neplav, jsi-li rozpálený nebo unavený. 
d6 
Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody. 
d7 
Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy. 
d8 
Plav ve vyznačeném prostoru, máš záruku
záchrany života.
 
d9 
Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.
d10 
Důvěřuj členům Vodní záchranné služby,
uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci.
 

Zdroj

Desatera bezpečného pobytu u vody


www.vzs.cz