Činnost

V roce 2016 zahájila Místní skupina Vodní záchranné služby na Nechranicích svoji činnost 30.dubna nepravidelným, pouze víkendovým režimem. Tomu předcházela spolupráce při zajištění bezpečnosti při soustředění  Českého svazu jachtingu v mládežnických kategoriích lodních tříd Optimist a Cadet . Vlastní sezoně předcházela příprava lodní techniky, instalace a opravy přistávacích mol a příprava na technické prohlídky plavidel.

Pravidelný, denní režim byl zahájen 7. května. V trvalé pohotovosti pro okamžitý zásah na vodní ploše byly vždy dva čluny a nastaven dopolední a odpolední monitoring. Na základě smlouvy s HZS byla v pohotovosti vždy dvoučlenná posádka, která svou připravenost  každý den hlásila na KOPIS HZS Ústeckého kraje

První zásah k bezprostřednímu ohrožení života byl výjezd 27.května k převrácené plachetnici s dvěma bezmocnými a vysílenými jachtaři – amatéry.

Z těch nejdůležitějších, s rizikem ohrožení života následovalo:

10.6. naprosto vyčerpaný kateboardista

13.6. prochladlý a vysílený surfer

26.6. vysílená surferka

5.7.  mladistvý surfer, naprosto vysílený

9.7. muž a žena u převráceného a potápějícího se člunu bez záchranných prostředků

10.7. vyčerpaný plavec při pokusu o přeplutí

12.7. opilec v nafukovacím člunu, přivolání na základě nereagování na volání okolí 

            Letošní sezona nevykazovala tak velké množství krizových situací, jako předchozí roky. Tuto skutečnost je možné odůvodnit velmi zhoršenou kvalitou vody a tím i sníženou návštěvností vodního díla. Přesto je možné říci, že činnost VZS byla opodstatněná a smysluplná. Ostatně hodnocení spolupráce je na HZS.

V průběhu roku také VZS spolupracovala na zajištění 6-ti vrcholných sportovních akcí ČSJ, jakými bylo otevřené mistrovství ČR lodní třídy Dutchmen a Závodu Olympijských nadějí v mládežnické kategorii Optimist.

 Výše popsané je skutečně zlomkem činnosti VZS při poskytování pomoci na vodní ploše, kdy hrozilo bezprostřední ohrožení života, případně trvalého poškození zdraví. Mimo tyto vyjmenované případy byla poskytnuta pomoc v dalších situacích, zejména zásahy k technickým závadám na výstroji a výzbroji jachtařů, rybářů a rekreantů, bez bezprostředního ohrožení života nebo zdraví.

Pravidelná činnost VZS byla ukončena 23.října, v pohotovosti byl ponechán jeden motorový člun do 17. listopadu.           

Tento výčet činnosti je pouze krátkým průřezem celoročního působení VZS.

Mimo tohoto výčtu spolupracovala VZS s Policií ČR, zejména k výjezdům na méně přístupná místa a s hygienickou stanicí k odběru vzorků vody.

 Závěrem zprávy je nutné poděkovat všem, kteří se na činnosti VZS 2016 podíleli, ať už svou prací, nebo finančně.

VZS proto touto cestou děkuje za finanční podporu Povodí Ohře s.p., statutárnímu městu Chomutov a městům a obcím  Březno, Chbany a Kadaň.

Vyjádření poděkování je rovněž inzerováno veřejně, u přístupové cesty k Nechranické přehradě a na našich internetových stránkách www.nechr.cz.

Ing. Čestmír Novák - předseda

              

AKTUALITY

Zpráva o činnosti 2016 (pdf)

Foto z činnosti VZS 2016