Úvod

Stále se rozvíjející surfing, neorganizovaný rekreační jachting, rybolov na volné vodní ploše Nechranické přehrady a vcelku podcenění povětrnostních podmínek, přinášel stupňující se požadavky na fyzickou a odbornou pomoc v nouzových situacích, zejména při zábraně ztráty života, případně i majetku.

 

Do roku 1995 tuto potřebu zajišťoval v omezeném rozsahu Yacht Club Tušimice. Vedle tréninkové a závodní činnosti obětavě pomohl v nouzové situaci svými vlastními prostředky. Potřeba zejména fyzické pomoci se neustále zvyšovala a v době, kdy nebyly na volné vodní ploše organizovány tréninky nebo soutěže, se tato pomoc stávala nedostupnou.

Z těchto důvodů se členové Yacht Clubu rozhodli založit v roce 1995 občanské sdružení „Místní skupinu vodní záchranné služby ČČK“.

 

Od této doby se podpora fyzické i odborné pomoci stala organizovanou a v případě potřeby dostupnou i ve všední dny v době od května do poloviny října.

Organizační struktura VZS je dána registračním listem v rozsahu stanov VZS ČČK, registrovaných u MV ČR č. registrace VSP/1-1758/90-R.

 

VZS sponzorují

firmy

 
města a obce

chomutov
kadan
chbany   Obec Chbany
brezno  Obec Březno
 Webové stránky
loge nechr